13. Baltijas valstu restauratoru triennāles "Pārmaiņas. Izaicinājumi. Sasniegumi". Gints Ajausks, Indra Saulesleja "1817. GADA PARAUGA KRIEVU KĀJNIEKU KAREIVJU ĪSĀ ZOBENA AR MAKSTI UN LENTI SAGLABĀŠANAS PROBLĒMAS"