Vēsturnieki

Mākslas vēsturniece

Inese Sirica

Mākslas vēsturniece
e-pasts: inese.sirica@gmail.com
Roberts Grinbergs

Roberts Grinbergs

Vēsturnieks
e-pasts: roberts.grinbergs@pilis.lv
Mob.: +371 26562114

Māra Lāss

Mākslas vēsturniece/Zinātniece
e-pasts: maaralaass@gmail.com

Rihards Pētersons

Mākslas vēsture un teorija

Rūta Kaminska

Mākslas vēsture un teorija

Ieva Liepa

Arhitektoniski mākslinieciskās izpētes meistare

Ieva Jekševica

Māra Lāss

Mākslas vēsturniece

Laura Lūse

Mākslas vēsturniece

Dace Čoldere

Mākslas vēsturniece
e-pasts: colderedace@inbox.lv
Mob.: +371 29135253