OBJEKTS 2021. Aigars Pilenieks. Sarmīte Balode. Lēnu Svētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcas krucifiksa restaurācija un konservācija