Kontaktinformācija

Latvijas Restauratoru biedrība

Reģ.Nr. 40008001517
Merķeļa iela 13, Rīga LV-1050

Tālr.: +371 29 130 139
E-pasts: restauratorubiedriba@gmail.com

Banka: "Swedbank" AS,
Konts: LV66HABA0551034142344

Iegūt norādes