Ķīmija

Hello

Dokuments

13. Baltijas valstu restauratoru triennāle. UNDER THE MICROSCOPE. RESEARCH AT THE NATIONAL HISTORY MUSEUM OF LATVIA

Dokuments

13. Baltijas valstu restauratoru triennāle UNDER THE MICROSCOPE. RESEARCH AT THE NATIONAL HISTORY MUSEUM OF LATVIA

Dokuments

The Green hall of the Puze manor house: restoration of the painted wooden wall panels with silver leaf wood carvings. A.Balode, I.Tuņa, B.Leitlante, I.Augstkalns, I.Indrikova, V.Līdaka, U.Skanis, J.Lasmanis, Rokajs, 2021.

Dokuments

Ethnographic crowns: variety of materials and the importance of storage conditions. I.Saulesleja, I.Tuņa, 2021

Dokuments

Research and restoration of lead/tin disk brooches. A.Burkovska, I.Tuņa, 2021.

Dokuments

Organomāli kā potenciāla antibakteriāla un antifungāla piedeva būvniecības materiāliem. Jūlija Karasa, Vizma Nikolajeva, Juris Kostjukovs, 2014.