Latvijas Restauratoru biedrības kopsapulce

sākuma fails

2024. gada 2. februārī Kara Muzejā norisinājās ikgadējā Latvijas Restauratoru biedrības kopsapulce. Kopsapulcē piedalījās 93 biedri, kopējais biedrības biedru skaits Latvijas Restauratoru biedrībā ir 158.

Kopsapulces pirmajā daļā LRB biedrības priekšsēdētājs Ronalds Lūsis atskaitījās par paveikto 2023. gadā. Par biedrības finansiālo darbību tika nolasīts Biedrības revidentes Gundegas Jērumas ziņojums. Biedrības priekšsēdētāja atskaite un revidenta ziņojums tika apstiprināts balsojot, to apstiprinot visiem klātesošajiem. Tradicionāli tika apsveikts labākā raksta autors 2023. gadā Latvijas Restauratoru biedrības avīzē. Tā bija Anna Kozorovicka ar rakstu “Kas labs “ļaundariem” jeb “geštaltu” noslēgšana”. Biedrības kopsapulcē tika sveikti arī jubilāri, un biedri tika iepazīstināti ar jaunajiem biedriem. Indra Saulesleja informēja biedrus par notiekošo muzeju sadarbības projektā.

Pirmās daļas noslēgumā notika valdes velēšanas: valdes velēšanu rezultāti ir sekojoši:
par Latvijas Restauratoru biedrības priekšsēdētāju apstiprināts Ronalds Lūsis (Par 88 balsis).
Par Latvijas Restauratoru biedrības valdes locekļiem apstiprināti:
Indra Tuņa (Par 85 balsis),
Indra Saulesleja (Par 84 balsis),
Dace Pāže (Par 84 balsis),
Dace Dubrovska (Par 80 balsis),
Dita Murziņa (Par 77 balsis),
Krišjānis Rimšāns (Par 75 balsis),
Linda Līva Oše (Par 75 balsis),
Aigars Pilenieks (Par 69 balsis),
Māris Jēkabsons (Par 69 balsis).
Par revidenti tika ievēlēta Rasma Lezdiņa.


Balsu skaitīšanas laikā Biedrība pavadīja laiku draudzīgās un lietišķās sarunās. Pēc rezultātu paziņošanas biedrības priekšsēdētājs Ronalds Lūsis iepazīstināja ar jaunajiem plāniem 2024. gadam, kuri ietvēra jaunus izglītības kursus un biedrības kopējus izbraucienus.